Dan Öberg
070-34 54 098
Dan@mkiv.se

Entreprenadbranschen idag är snabb och ombytlig. Stora krav ställs på våra entreprenörer. 

Är ni i slutfasen av en entreprenad och ert nästa jobb kräver en helt annan typ av maskin? 

Låt MKIV förmedla er maskin samtidigt som ni slutför er entreprenad och på så vis i lugn och ro kan sälja vidare när behovet för maskinen inte längre finns.

Vi hjälper er också att leta upp er nya maskin, allt för att ni som entreprenör skall kunna vara precis så flexibel som morgondagens marknad kräver.