Dan Öberg
070-34 54 098
Dan@mkiv.se

Entreprenadbranschen idag är snabb och ombytlig. Stora krav ställs på våra entreprenörer. 

Är ni i slutfasen av en entreprenad och ert nästa jobb kräver en helt annan typ av maskin? 

Låt MKIV byta in er maskin samtidigt som ni slutför er entreprenad och på så vis i lugn och ro kan ta er an nästa jobb med er nya maskin från MKIV

Allt för att ni som entreprenörer skall kunna vara precis så flexibel som morgondagens marknad kräver.